صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰.۹۱ (۰.۹۶) ۲,۶۱۸.۲۹ (۹۷.۰۳)
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۲) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۲) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۰۴) (۰.۶۹) (۱۲.۱۷) (۹۱.۹۵)
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۱.۴ (۴.۱۹) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰.۶۹ (۴.۱۹) ۱,۱۲۱.۰۴
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۳۴) (۴.۸۱) (۷۱.۵۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰.۸۹ (۳.۶۳) ۲,۴۶۰.۹۲
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (۰.۰۱) ۱.۶۲ (۳.۲۵) ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ (۰.۰۲) (۰.۰۴) (۵.۶۷) (۱۲.۶۱)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) (۰.۸۳) (۲.۶۲) (۹۵.۲۹)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ (۰.۰۳) ۰.۶ (۹.۹۱) ۷۷۳.۴۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۰۱ ۰.۹۲ ۲.۸۳ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۱) ۰