صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
راهنمای سرمایه‌گذاری
راهنمای سرمایه گذاری

 

سرمايه‌گذاران صندوق در زمان سرمايه‌گذاري بايد حائز حداقل يک شرط از شرايط زير باشند:

1.       طبق اظهار شخص حقیقی حداقل دارايي او 5,000,000,000 ريال باشد؛

2.       نهادهای عمومی؛

3.       نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق های بازنشستگی؛

4.       مراکز خیریه و صندوق‌های نیکوکاری؛

5.       بانکها و بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی؛

6.       سایر سرمایه‌گذاران حقوقی؛

سرمايه‌گذاران قبل از تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق، مي‌بايست وجود شرايط مذکور در اميدنامه براي سرمايه‌گذاري را نزد مدير صندوق تصديق و تأييد نمايند. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی 1000 واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. حداکثر میزان سرمایه‌گذاری نیز 10درصد واحدهای صندوق (10هزار واحد) معادل ده میلیارد ریال است. از این حیث میان سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تفاوتی نیست.

لازم به‌توضیح است که سرمایۀ صندوق صد میلیارد ریال بوده که هر واحد سرمایه‌گذاری 1،000،000 ریال است. بدین ترتیب کل واحدهای سرمایه‌‌گذاری صندوق 100هزار واحد خواهد بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بسته بوده و این تعداد تغییری نخواهدکرد.