صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۴ آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۲۶ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۸ دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۹ دعوت به مجمع عمومی عادی دوره مالی ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸