صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۷ آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۹ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۱ دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۲ دعوت به مجمع عمومی عادی دوره مالی ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸