صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع عمومی عادی دوره مالی 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30 آذرماه 1397
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی و نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود که در جلسه مجمع عمومی عادی این صندوق برای دوره مالی 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30 آذر 1397 که در ساعت 10 روزیکشنبه مورخ 1397/12/26 در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ...
متن خبر

 

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی و نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود  که در جلسه مجمع عمومی عادی این صندوق برای دوره مالی 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30 آذر 1397 که در ساعت 10 روزیکشنبه مورخ 1397/12/26 در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به آدرس خیابان مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک 251 برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:

1.       استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30 آذر 1397

2.       استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30آذر 1397

3.       بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای دوره مالی 3 ماه و 25 روزه منتهی به 30 آذر 1397

4.       انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به 1398/09/30

5.       تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق

6.       تعیین نمایندگان جدید اعضای هیات مدیره

7.       تصویب سقف هزینه‌های موضوع ماده 47 اساسنامه که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

8.       سایر موارد

 

 

پیوست