صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
شعبه‌های صندوق

 

نام شعبه

مدیر ثبت

آدرس

 تلفن

مرکزی

ندارد

تهران خیابان بهشتی خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک ۱۳ طبقه ششم غربی

۸۸۷۱۶۷۷۵