صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۰.۰۱۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۰.۰۸۶)% (۴.۱۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۸.۴۵۶ (۵.۸۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۵۶.۳۴۹ (۹.۱۱۸)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۵۵.۸۶۲ (۲.۴۳۴)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ %۱۳۵.۷۳ %۸.۰۵۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ (۴۸.۴۲۷)% %۴۷۵.۲۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۹۳۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%