صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ (۰.۰۲۶)% %۰.۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ %۰.۰۷۳ %۰.۴
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ %۰.۳۷۹ %۳.۸۳۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ %۱.۷۰۴ (۳.۲۹۲)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ %۳.۰۵۸ (۱۰.۷۸۷)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ %۵۹.۰۵۹ %۴۴.۰۸۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ (۰.۵۹۸)% %۸۱۱.۰۵۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%