صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
هزینه‌های صندوق

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

 


عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی

معادل پنج در هزار (0/005) از وجوه جذب شده در پذیره ­نویسی اولیه با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 120میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره

حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

کارمزد مدیر

در هر سال 3 درصد ارزش تعدیل­شده خالص دارایی­های صندوق تا سقف 100 میلیارد ریال و 2درصد مازاد بر 100 میلیارد ریال

در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل 12 برابر میانگین حق‌الزحمه 3ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.

پاداش عملکرد

25 درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری­ها یا سود نقدی پرداختی آنها را به مدیر صندوق پرداخت می شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:

مجموع سود فروش سرمایه­گذاری و سود نقدی سبد سرمایه گذاری از بدو تاسیس باید میانگین بازده سالانه ای بیش از 1.3 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید 5 ساله داشته باشد.

نرخ بازده داخلی سالانه (با احتساب سود محقق­ شده و نشده) بیش از میانگین نرخ تورم دو سال آخر به علاوه 10 درصد باشد.

حق‌الزحمة حسابرس

حداکثر تا سقف مبلغ 500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه مبلغ 600 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل سه در هزار (0/003 )ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می‌باشد.

هزینه‌های عملیاتی

صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون­ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولا بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن­ها سالانه تا سقف 2،180 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

 

 

 

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود:

 

عنوان هزینه

شرح

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذیرفته می‌شود عمل می‌گردد.

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.