صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی
منبع -
مقدمه دعوت دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی به تشکیل مجمع برای تغییر متولی صندوق
متن خبر

با عنایت به آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 4709 مورخ 1398/06/30 بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی و نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت می‌شود  که در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10 در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به آدرس خیابان مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک 251 برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع به همراه معرفی نامه و مدارک هویتی برابر اصل شده معرفی نمایید.

پیوست