صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۵) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۱.۸۱ ۰.۲۴ ۶۸,۴۱۰.۹۸ ۱۴۰.۵۶
۱۰۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۲.۳۸ ۰.۵۲ ۵۳۹,۲۶۰.۷۹ ۵۶۰.۳۳
۱۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۵۹) (۳.۷۷) (۸۸.۵۳)
۱۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) (۱.۷۱) (۴.۳۵) (۹۹.۸۲)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۰.۴۶ ۰.۲۵ ۴۳۴.۹۴ ۱۴۸.۵۴
۱۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶) ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶) ۰
۱۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ (۰.۰۱) (۰.۰۱) (۲.۳۴) (۲.۰۱)
۱۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰.۵۱ ۲.۶ ۵۴۲.۵۴
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۴.۸۳ ۰.۷۸ ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۱.۴۶
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ (۰.۰۲) ۲.۰۴ (۷.۸۳) ۱۵۷,۴۲۸.۱۴
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۰ ۲.۴۱ (۱.۲) ۵۹۵,۳۳۴.۸۲
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۷) ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۱) ۰
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ (۰.۰۲) ۱.۷۸ (۶.۷۷) ۶۱,۴۳۷.۷
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰ (۲.۱۷) ۱.۷۱ (۹۹.۹۷)
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) (۱.۷۴) (۲.۶۶) (۹۹.۸۳)
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ (۰.۰۵) (۱.۹۷) (۱۶.۴۶) (۹۹.۹۳)