صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
News
دسته بندی -
عنوان خبر صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه‏ گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
منبع -
مقدمه مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در تاریخ 1398/03/11 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است و از این پس این صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی مستقل در حوزه‌های مشخص شده فعالیت نماید.
متن خبر

مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در تاریخ 1398/03/11 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردیده است و از این پس این صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی مستقل در حوزه‌های مشخص شده فعالیت نماید.

پیوست