صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تجديد پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه(فنابا1)
منبع -
مقدمه به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0010/ج/97 مورخ 1397/12/14 شركت فرابورس ایران، صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي (20% تأديه) در نظر دارد تعداد 49،000 واحد از واحد هاي سرمايه گذاري خود را از روز شنبه مورخ 1397/12/18 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22، به مدت 5 روز کاري با ارزش مبناي ...
متن خبر

به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0010/ج/97 مورخ 1397/12/14 شركت فرابورس ایران، صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي (20% تأديه) در نظر دارد تعداد 49،000 واحد از واحد هاي سرمايه گذاري خود را از روز شنبه مورخ 1397/12/18 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22، به مدت 5 روز کاري با ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري 1،000،000 ريال در نماد (فنابا1) ، از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس، پذيره نويسي نمايد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه نمائيد. 

پیوست
مشاهده پیوست