صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۰۱) ۱.۵۸ (۲.۴۳) ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۰۲) ۰.۵۳ (۸.۰۶) ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۳) ۰.۱۹ (۹.۳۶) ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۳ ۰.۴۸ ۱۲.۰۴ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۱.۳ (۰.۹۱) ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ (۰.۰۱) ۱.۰۸ (۱.۸۹) ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۱ ۰.۵۱ ۴.۸۸ ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰.۳۸ (۳.۸۵) ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ ۰.۸۸ ۶.۷۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۰۶) ۰.۰۵ (۲۰.۷۷) ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۲۵ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۱.۹۱ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۲.۲۶ ۹۵۷.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰ ۰.۱۳ ۰.۴۸ ۵۹.۲۲