صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) (۳.۰۲) (۲.۷۶) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ (۱.۱۵) ۵.۸۴ (۹۸.۵۵)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) ۰.۰۱ (۳.۱۲) ۲.۹۵
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۱) (۴.۰۴) (۹۸.۲۶)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰ ۳.۵۹ (۰.۷۳) ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰.۰۷ (۳.۳) ۳۱.۰۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ (۰.۰۲) ۱.۷۲ (۶.۶۵) ۴۹,۷۸۶.۹
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ (۰.۰۱) ۱.۶۵ (۳.۹) ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) (۲.۱۶) (۱.۹) (۹۹.۹۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۰۲) (۱.۵) (۷.۳) (۹۹.۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۲ ۲.۸۴ ۸.۳۱ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰ ۰.۷ (۱.۲۸) ۱,۱۹۴.۶۶
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) (۱.۵۲) (۲.۸۳) (۹۹.۶۳)