صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰.۰۱ (۳.۵۱) ۴.۲۶ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰ (۲.۷۳) (۱.۶) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰.۰۲ (۱.۵۳) ۶.۸۴ (۹۹.۶۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۰۳) ۰.۷ (۱۱.۵۹) ۱,۱۶۵.۴۲
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۲.۷۶ ۵.۰۲ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۰۱) (۱.۹۳) (۳.۸۷) (۹۹.۹۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۰.۰۱ (۲.۹۷) ۲.۷۱ (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۱ (۰.۳۷) ۲.۲۹ (۷۴.۱۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۰۴) (۲.۵۱) (۱۴.۴۲) (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۶.۱۳ ۳۸۲.۸۵
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (۰.۰۶) ۲.۲۶ (۲۰.۶۳) ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰.۱۱ ۴.۳۲ ۴۷.۰۲ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۷۷) ۰