صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۶۱۵,۸۴۲,۷۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۹۹۶,۲۲۸ ۹۹۶,۱۵۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۶۱۵,۸۴۲,۷۳۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۹۹۵,۱۰۱ ۹۹۵,۰۳۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۳,۲۲۱,۲۷۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۹۹۶,۷۳۰ ۹۹۶,۶۶۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۶۶۶,۰۹۵,۵۵۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۹۹۷,۶۹۹ ۹۹۷,۶۲۹ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۶۲,۸۸۸,۳۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۹۹۷,۸۰۷ ۹۹۷,۷۳۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۷۳,۷۶۹,۲۹۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۹۹۷,۹۱۶ ۹۹۷,۸۴۷ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۸۴,۶۵۰,۲۹۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۹۹۸,۴۵۱ ۹۹۸,۳۸۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۳۸,۱۵۸,۶۸۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۹۹۷,۴۶۸ ۹۹۷,۳۹۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۳۹,۸۱۶,۰۳۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۹۹۷,۶۹۲ ۹۹۷,۶۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۶۲,۲۹۴,۶۲۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۹۹۹,۱۰۱ ۹۹۹,۰۳۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۹۰۳,۱۰۴,۴۰۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۹۹۷,۲۹۲ ۹۹۷,۲۲۳ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۲۲,۲۵۹,۷۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۹۹۷,۴۰۱ ۹۹۷,۳۳۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۳۳,۱۳۷,۳۲۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۹۹۷,۵۰۹ ۹۹۷,۴۴۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۴۴,۰۱۴,۹۱۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۹۹۷,۴۸۵ ۹۹۷,۴۱۶ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۴۱,۵۷۹,۱۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۹۹۶,۳۲۱ ۹۹۶,۲۵۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۶۲۵,۲۲۷,۷۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۹۷,۶۷۰ ۹۹۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۶۰,۰۶۵,۳۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۹۹۷,۸۴۷ ۹۹۷,۷۷۸ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۷۷,۸۱۰,۴۸۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۹۹۸,۰۲۱ ۹۹۷,۹۵۲ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۷۹۵,۱۸۹,۲۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۹۹۸,۱۳۰ ۹۹۸,۰۶۱ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۰۶,۰۷۳,۸۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۹۹۸,۲۳۹ ۹۹۸,۱۷۰ ۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۸۱۶,۹۵۸,۴۵۳