صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲,۰۸۵,۲۷۶,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۳۲۰,۹۰۰ ۳۲۰,۸۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۸۵,۲۷۶,۸۱۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۳۲۱,۳۹۲ ۳۲۱,۳۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۳۴,۴۴۰,۴۱۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۳۲۰,۸۹۴ ۳۲۰,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۸۴,۶۴۷,۹۵۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۳۲۰,۹۲۸ ۳۲۰,۸۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۸۸,۱۰۹,۳۲۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۳۲۱,۸۲۷ ۳۲۱,۷۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۷۷,۸۹۶,۹۳۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۳۲۱,۸۸۱ ۳۲۱,۸۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۱۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۳۲۱,۹۳۶ ۳۲۱,۸۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۸۸,۸۴۹,۱۰۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۳۲۱,۰۶۷ ۳۲۱,۰۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۰۱,۹۳۴,۷۹۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۳۲۱,۱۶۸ ۳۲۱,۱۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۱۲,۱۰۰,۸۲۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۳۲۱,۶۰۹ ۳۲۱,۵۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۵۶,۱۵۸,۷۳۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۳۲۱,۶۴۱ ۳۲۱,۵۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۵۹,۳۸۶,۸۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۳۲۱,۴۵۸ ۳۲۱,۴۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۱,۰۹۹,۴۷۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۳۲۱,۵۱۳ ۳۲۱,۴۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۶,۵۷۲,۵۴۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۳۲۱,۵۶۸ ۳۲۱,۵۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۵۲,۰۴۵,۶۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۳۲۱,۳۵۹ ۳۲۱,۳۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۳۱,۱۴۲,۵۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۳۲۱,۹۲۳ ۳۲۱,۸۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۸۷,۵۶۰,۵۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۳۲۱,۵۱۵ ۳۲۱,۴۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۶,۷۹۱,۳۹۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۳۲۱,۳۷۸ ۳۲۱,۳۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۳۳,۰۵۰,۷۷۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۳۲۰,۹۳۲ ۳۲۰,۸۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۸۸,۴۵۳,۰۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۳۲۰,۹۸۶ ۳۲۰,۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۹۳,۹۲۱,۸۲۶
  مشاهده همه