صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ارتباط با صندوق

آدرس: تهران- خیابان خالداسلامبولی- خیابان هفتم- پلاک 13 طبقه ششم 

تلفن:88716775-021